Persson Meble Biurowe Maciej Narkiewicz

Kontakt email, www
ul. Staszica 15
Zielona Góra , woj. Łódzkie

Biurka

Meble biurowe

Meble

Specjalizacje:

  • Biurka
  • Meble biurowe
  • Meble

O nas

KIM JESTEMYKiedy przed siedemnastu laty zdecydowalimy si otworzy firm, naszympodstawowym narzdziem pracy byy katalogi i gowa pena pomysw. Zczasem nabieralimy dowiadczenia, poznawalimy meble biurowe inaszych klientw. Staralimy si take nieustannie modernizowa naszeprzedsibiorstwo, tak aby na bieco dostosowywa nasze moliwoci doPastwa oczekiwa. pomysy pozostay, lecz dzi wspieraj nas takenowoczesne technologie. Przenone komputery, programy suce aranacjiwntrz, elektroniczny kontakt z klientem to wymg czasw przed ktrymnie ustpujemy. Nie moemy pozwoli sobie na uciekanie przednowoczesnoci - musimy wychodzi jej na przeciw.Od samego pocztku zwizani jestemy z Zielon Gr. Wikszo mieszkacwnaszego regionu, ktra na przestrzeni ostatnich jedenastu latwyposaaa swoje biuro, prawdopodobnie miaa z nami kontakt.JAK DZIAAMYPrzez wiele lat system naszej pracy zmieni si diametralnie. Dawniejto klient zwykle przychodzi do nas i na miejscu dokonywa zakupujednego spord zaledwie kilku dostpnych wwczas na rynku systemwmeblowych. Dzi na podstawie informacji otrzymanej telefonicznie lubw formie elektronicznej, czciej to my przyjedzamy do Pastwa.Poznajemy oczekiwania, z uwag suchamy sugestii. Nastpnie staramy sistworzy projekt optymalnejaranacji przestrzeni biurowej, czsto wkilku alternatywnych wariantach, przy zastosowaniu caego spektrumdostpnych bry i kolorw. to samopoczucie. Nasza praca nad projektempozwala zaoszczdzi Pastwu mnstwo czasu - na tym etapie wystarczyakceptacja lub odrzucenie projektu. Jeeli zechc Pastwo powierzyrealizacj projektu naszej firmie, nasz zesp montaystw dowozi meblewe wskazane miejsce, nastpnie wnosi je do pomieszcze, montuje orazustawia zgodnie z projektem aranacji. po wykonaniu tych czynnociuprzta wszelkie pozostaoci po montau tak aby pozostawipomieszczenie w czystoci. Co najwaniejsze, dotychczasowe czynnociwykonywane s bezpatnie - Pastwo pokrywacie tylko koszt mebli.DLACZEGO MYStaramy si by wszystkie wyposaone przez nas pomieszczenia miayniepowtarzalny charakter, tak jak niepowtarzalni s nasi klienci.Posiadamy zaplecze pozwalajce na aranacj, projektowanie i penewykonawstwo. Realizujemy zlecenia nietypowe dostosowujc si doPastwa gustu, potrzeb i moliwoci finansowych. Suymy fachowymdoradztwem wzakresie wyposaenia wntrz. posiadamy moliwoci prosukcjimebli wykonanych wedug Pastwa projektu.Na rynku zielonogrskim obecni jestemy od 1993 roku. Dlatego moemyzapewni Pastwu najlepszy na rynku poziom cenowy przy zachowaniuwysokiego standardu towaru i obsugi. Naszymi klientami s zarwnofirmy prywatne jak i rwnie jednostki budetowe. Pierwszoplanowymzadaniem naszej firmy jest przedstawi klientowi produkt tak, aby bypewny swojej decyzji.ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USUG !!!