Szyszy

Kontakt email, www
Ul. Główna 9
62-571 Stare Miasto , woj. Wielkopolskie

Biurka

Meble biurowe

Meble do salonu

Meble dziecięce

Meble kuchenne

Meble pokojowe

Meble

Specjalizacje:

  • Biurka
  • Meble biurowe
  • Meble do salonu
  • Meble dziecięce
  • Meble kuchenne
  • Meble pokojowe
  • Meble

O nas

Zamiowanie do tworzenia idealnej formy stao si inspiracj do zaoeniaw 2003 roku firmy StylDom, specjalizujcej si w projektowaniu iprodukcji mebli. Od pocztku zaoono, i produkty firmy wyrónia bdzieinnowacyjno, niepowtarzalno, bezkompromisowo oraz trwao.Unowoczenienie parku maszynowego w 2007 roku oraz zwikszeniepowierzchni produkcyjnej umoliwio nam powikszenie oferty przyjednoczesnym zwikszeniu jakoci oferowanych produktów. Zgodnie zprzedstawionym projektem i uzgodnieniami wykonamy nastpujacezestawy meblowe: - meble kuchenne, - meble azienkowe, - meblepokojowe, - meble dziecice, - meble biurowe, - szafy wnkowe, -szafy przesuwne, itp. Zapewniamy niepowtarzalno formy... detalu...stylu. wiadomi wysokiej konkurencji w brany, cigle wzrastajcychwymaga jakociowych oddajemy do Pastwa dyspozycji naszych doradcóworaz projektantów, którzy suy Wam bd profesjonaln pomoc na kadymetapie realizacji zamówienia. Ich wiedza z zakresu obowizujcychtrendów oraz dowiadczenie w projektowaniu i doborze materiaów,poczone z Waszymi potrzebami pozwol nam stworzy idealny produktbdcy wyrazem Waszych marze...  Niezauwaalnie poszlimy o krok dalej…Aranacja wntrz to dodatkowy profil dziaalnoci, dziki któremujestemy zdolni jeszcze szerzej zaznaczy Wasz indywidualizm.Dugoletnie dowiadczenie zdobyte przy projektowaniu i produkcjimebli wykorzystujemy ku Waszemu zadowoleniu do ksztatowaniadowolnej przestrzeni, tworzc wntrza pene harmonii, funkcjonalnoci ismaku.